Bolåneränta

Att du betalar ränta på ditt bolån behöver vi inte upplysa dig om. Men vad många inte tänker på är att det går att förhandla till sig billigare bolåneräntor hos storbankerna. Det gäller att spela ut bankerna mot varandra och jämföra deras låneerbjudanden för att få ned räntorna. Bankvärlden är överlag väldigt dåliga på transparens och skyltar sällan med att det finns förhandlingsläge. Man kan säga att dom automatiskt sitter i en maktposition eftersom du vill låna pengar och att du inte har en aning om vad din granne har för bolåneavtal.